Przedsiębiorca

Formularze

Obowiązki właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

 

- złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- złożenie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilosci odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomosci jest obowiązany złozyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Worki zapewnia firma realizująca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki (metalowe lub plastikowe) na odpady komunalne jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

 

Wzór deklaracji oraz formularza na usługe dodatkową:

 

 

 

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKOPLAST-PRODUKT s.c. ul. Frysztacka 145 43-400 Cieszyn
502 778 836 lub 33 858 00 75 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.