Przedsiębiorca

Wysokość opłat

Uwaga !

 

1. Stawki od 1 września 2020 r. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Opłata będzie wynosić:

 

(Stawki opłat zgodnie z Uchwałą nr XVI/177/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty)

Pojemność pojemnika Stawki opłat za zbiórkę selektywną
60 l 2,90 zł
110 l 5,40 zł
120 l 5,80 zł
240 l 11,50 zł
1100 l 54,00 zł
5,0 m3 245,00 zł
7,0 m3 343,00 zł
10,0 m3 490,00 zł
15,0 m3 736,00 zł

 

2. Stawki opłat do 31 sierpnia  2020 r. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wynoszą:

 

(Stawki opłat zgodnie z Uchwałą nr II/11/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty)

 

Pojemność pojemnika

Zbiórka selektywna

Zbiórka nieselektywna

60 l

15,00 zł

30,00 zł

110 l

22,00 zł

44,00 zł

120 l

24,00 zł

48,00 zł

240 l

48,00 zł

96,00 zł

1100 l

132,00 zł

264,00 zł

5,0 m3

540,00 zł

1080,00 zł

7,0 m3

720,00 zł

1440,00 zł

10,0 m3

1020,00 zł

2040,00 zł

15,0 m3

1500,00 zł

3000,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest kwartalnie w terminach:

 

kwartał I – do 10 kwietnia
kwartał II – do 10 lipca
kwartał III – do 10 października
kwartał IV – do 31 grudnia.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest na indywidualny rachunek, podany w zawiadomieniu utworzony dla rozliczeń w Banku Spółdzielczym w Skoczowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

 

Godziny pracy kasy:

- poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00
- we wtorek od 7.30 do 16.00

- w piątek od 7.30 do 14.00.

 

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie (tel. 33 853 38 54 wew.143,146, 154) z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

 

Należy pamiętać, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania.

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKOPLAST-PRODUKT s.c. ul. Frysztacka 145 43-400 Cieszyn
502 778 836 lub 33 858 00 75 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.